STICHTING KINDEREN IN BOLIVIA
Stichting Kinderen in Bolivia, of kortweg SKiB, is een stichting die sinds 2002 gerund wordt door vrijwilligers. SKiB heeft als doel hulp te verlenen aan kinderen in Bolivia en de leefsituatie voor deze kinderen te verbeteren. Onze projecten ontvangen steun in de vorm van materialen die wij ter plaatse aanschaffen. Ook zenden wij vrijwilligers uit die bij onze projecten in Bolivia werk verrichten.